Administracinė teisė

Rengiame skundus (prašymus) dėl valstybinio administravimo ir savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo, dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, dėl viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, dėl tarnybinių nuobaudų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus), skyrimo, dėl administracinių nuobaudų skyrimo, įskaitant specialiųjų teisių (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti, užsiimti žvejyba) atėmimą, administracinių teisės pažeidimų bylose (kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos srityse ir pan.), atstovaujame klientams nagrinėjant jų bylas administraciniuose ir bendros kompetencijos teismuose, teikiame teisinę pagalbą siekiant sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą.

Joomla SEF URLs by Artio

Advokatų kontora
Mecelienė, Čiurlys ir partneriai

A. Vienuolio g. 4-7
LT-01104 Vilnius, Lietuva

 +370 655 13383, +370 610 25193
 +370 5 207 4876


LeksakerIndexLeksakerOnlineBarnOchBabyBarnKläderForum